top of page

Nå frem i media

For å nå frem i dagens mediebilde, er det avgjørende å kjenne til hvordan redaksjonene jobber og hva som skal til for å komme på med ditt budskap. Men du trenger også å vite hva det er du vil formidle, hvordan du når de rette målgruppene og hvordan du skal formulere deg for at budskapet skal komme frem.

 

Jeg har ti års erfaring med medie- og kommunikasjonsarbeid, og har skrevet taler, kronikker og innlegg for noen av landets fremste politikere. Som medierådgiver tilbyr jeg tjenester til små og store bedrifter og organisasjoner.

Hva jeg tilbyr:

Rådgivning

Om du representerer en bedrift eller en organisasjon som vil ta de første skrittene ut i den offentlige debatten, kan jeg hjelpe dere med å komme igang. Jeg har god oversikt over de viktigste mediene i landet: Hvem som jobber der, hva som skal til for å vekke interessen deres og hvordan du kommer i kontakt med dem.

 

Enten dere trenger et introduksjonsforedrag for å komme i gang med mediearbeidet, hjelp til å skrive kronikker, leserinnlegg eller pressemeldinger, eller en bedre forståelse for hvordan mediene jobber, har jeg kunnskapen og erfaringen som hjelper dere med å øke synligheten deres slik at flere kan bli kjent med jobben dere gjør.

 

Skriveoppdrag

Å skrive er det jeg kan best. En god tekst kan være det som skal til for at dere blir lagt merke til og setter dagsorden. Jeg kan skrive kronikken som forteller om det viktige arbeidet dere gjør for et større publikum, eller pressemeldingen som gjør at saken deres blir dekket av mediene. Jeg jobber gjerne basert på en høringsuttalelse dere har skrevet, en prosjektrapport eller andre bakgrunnsdokumenter, eller vi kan ta et møte for å diskutere ideer og komme frem til en strategi som møter deres behov.

 

Jeg tar også skriveoppdrag som ikke er rettet mot media, enten dere trenger hjelp til å skrive bedre nyhetsbrev til kundene, lage mer leservennlige årsrapporter eller vil friske opp nettsidene deres med tekster som vekker engasjement og interesse.

 

Debattforberedelser

Å stille opp i debatter om aktuelle saker kan være en god måte å styrke deres troverdighet og synlighet som samfunnsaktør. Jeg har lang erfaring med å forberede politikere til debatter i alle slags formater, og deler gjerne min kunnskap med dere. Enten dere har blitt oppringt av Dagsnytt 18 eller skal delta i en debatt på et bransjearragnement, lønner det seg alltid å være godt forberedt.

 

Med enkle huskeregler, forberedte replikker og bakgrunnskunnskap som gjør deg komfortabel med å improvisere, sørger jeg for at du går til debatten med selvtillit og vinnende argumenter. Målet er ikke å vinne over motstanderen, men å overbevise publikum, og med min hjelp er det nettopp det du vil lykkes med.

Kontakt

tlf: 996 45 867

Takk for henvendelsen

bottom of page