top of page

Innsikt og underholdning

Et godt foredrag kombinerer kunnskap og underholdning for å gi publikum en opplevelse de kan ta med seg videre. Som foredragsholder bruker jeg innsikten jeg har opparbeidet meg gjennom årene i politikken, og gir dere konkrete eksempler dere kan dra nytte av fremover. 


Jeg setter alltid av tid til spørsmål og svar, og tilpasser gjerne foredragene dersom dere har spesielle ønsker eller behov. Varigheten på foredragene er i utgangspunktet ca. 45 minutter, men de kan også gjøres kortere.  ​

Mine foredrag:

 

Norsk politikk - system i kaoset

Det norske politiske systemet kan være vanskelig å få tak på. Ulike forvaltningsnivåer har ansvar for ulike områder, de overlapper gjerne med hverandre, og det er ikke alltid lett å vite når og hvor du skal sette inn støtet for å påvirke den saken du er opptatt av. I dette foredraget gir jeg dere oversikten dere trenger for å forstå hva som skjer når, hvem det er viktig å holde kontakt med og hvordan de jobber i ulike faser og nivåer i systemet. 

Foredraget er godt egnet som en innføring for organisasjoner og bedrifter som arbeider i tilknytning til politikken og trenger bedre innsikt i hvordan den fungerer for å gjøre en best mulig jobb. 


Talen folk vil huske

Noen er så heldige at de bare kan gå opp på en scene og snakke fritt om det som opptar dem, uten spesielle forberedelser. Det gjelder imidlertid de færreste av oss. For de fleste er det å holde en tale noe som krever grundige forberedelser. I dette foredraget gir jeg en kort innføring i de retoriske grunnreglene som kjennetegner gode taler gjennom historien, og kommer med en rekke tips for å lage bedre setninger, avsnitt og overganger så du klarer å holde på folks oppmerksomhet og overbeviser dem om at dine argumenter er verdt å lytte til. Jeg viser også eksempler fra vellykkede taler som du kan la deg inspirere av. 

Foredraget er godt egnet for folk som holder taler, innledninger og foredrag med mer eller mindre jevne mellomrom, og ønsker å heve kvaliteten på det de fremfører. 

Nå frem i media 

For å nå frem i dagens mediebilde, er det avgjørende å kjenne til hvordan redaksjonene jobber og hva som skal til for å komme på med ditt budskap. Men du trenger også å vite hva det er du vil formidle, hvordan du når de rette målgruppene og hvordan du skal formulere deg for at budskapet skal komme frem. I dette foredraget gir jeg dere en grunnleggende oppskrift på hvordan dere kommer i kontakt med rett person i rett redaksjon, og hva som skal til for å overbevise om at saken deres fortjener dekning. 

Foredraget er godt egnet for bedrifter og organisasjoner som vil ha bedre oversikt over det norske medielandskapet og trenger tips og triks for å komme på. 

bottom of page