top of page

Artikler

Recording Time

Anonyme kilder er ofte maktpersoner med stor egeninteresse

Minerva, 22. januar 2021

Å kunne varsle anonymt om maktmisbruk, lovbrudd og overgrep fra innsiden av en organisasjon eller bedrift er en demokratisk sikkerhetsventil, og det er en helt sentral del av medienes samfunnsoppdrag å la slike kilder slippe til uten å måtte frykte represalier fra overordnede eller andre som har makt over dem. Det er også bakgrunnen for at pressen etiske regelverk – Vær Varsom-plakaten – fremsetter kildevernet som et absolutt prinsipp for journalister og redaksjoner. Noen ganger kan dette viktige prinsippet få absurde utfall.

bottom of page