• Karl Arthur

Ta risikoen tilbake


Vi mennesker er gode til mange ting, men vi er også dårlige til ganske mye. I håndteringen av koronapandemien har to av de tankefeilene vi er utsatt for vært særlig relevante: Vi har problemer med å forstå intuitivt hvordan eksponentiell vekst fungerer, og når vi først har noe, opplever vi en sterkere aversjon mot å sette det på spill enn en ren kalkyle av potensiell oppside og nedside skulle tilsi. Med pandemien på hell, må vi begynne arbeidet med å gjenvinne et sunt forhold til risiko. Det kan bli krevende for både folk og myndigheter.


Minerva 1. juli 2021