top of page
  • Karl Arthur

Facebook suger. Men hva så?


I en serie avsløringer av interne dokumenter fra Facebook-konsernet, lekket av den tidligere ansatte Frances Haugen, har Wall Street Journal avdekket at ledelsen i selskapet kjenner til at de sosiale mediene konsernet eier og driver skaper store problemer for både individer og for samfunnet. WSJ tegner et bilde av et selskap som har skaffet seg inngående kunnskap om de negative effektene plattformen deres har, men mangler både evne og vilje til å gjøre noe med dem. I hvert fall før de PR-messige grunnene til å gjøre noe blir for påtrengende. Facebook er imidlertid, enten vi liker det eller ikke, en av vår tids viktigste kanaler for utøvelse av ytringsfrihet. At mennesker som tidligere var prisgitt redaktører og andre portvoktere for å få sagt sin mening om ulike samfunnsforhold, nå kan publisere hva de vil selv og skaffe seg et publikum på egen hånd, er utvilsomt av stor demokratisk verdi. Om man skal prøve å løse problemene Facebook skaper gjennom lovregulering, må man derfor gjøre det på en måte som ikke går på tvers av det liberale demokratiets fundament.


Comments


bottom of page