top of page
  • Karl Arthur

Anonyme kilder er ofte maktpersonerMedienes kildevern er en viktig beskyttelse for folk som varsler om saker de ikke kan snakke om under fullt navn. Å kunne varsle anonymt om maktmisbruk, lovbrudd og overgrep fra innsiden av en organisasjon eller bedrift er en demokratisk sikkerhetsventil, og det er en helt sentral del av medienes samfunnsoppdrag å la slike kilder slippe til uten å måtte frykte represalier fra overordnede eller andre som har makt over dem. Noen ganger kan dette viktige prinsippet imidlertid få absurde utfall.


Minerva 22. januar 2021


bottom of page